Layihələr

    Səhiyyədə İnformasiya Texnologiyalarının tətbiqi sahəsində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bir çox layihələr həyata keçirilir. Bu layihələrin içərisində ən mühüm və Respublika miqyasını əhatə edən layihələr müxtəlif Dövlət Proqramları, o cümlədən “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Burada bir sıra həyata keçirilmiş və davam edən layihələr barədə məlumatlar verilir.