Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri

    Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
  • əhalinin sağlamlığının monitorinqi üzrə milli mərkəz funksiyalarının həyata keçirilməsi;
  • səhiyyə sistemində informasiyalaşdırılma məsələləri üzrə ümumi əlaqələndirmə və nəzarət işinin həyata keçirilməsi;
  • səhiyyə sistemində informasiyalaşdırılma problemlərinin həllinə yönəldilmiş elmi-texniki siyasətin həyata keçirilməsində iştikar edilməsi;
  • qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək.